Search

Vevradior

Att ha en vevradio snabbt tillgänglig när kriget eller krisen kommer kan i värsta fall innebära skillnaden mellan liv och död.

Vevradion borde finnas i alla hushåll och på alla platser där man ibland uppehåller sig.

Skulle kriget eller en kris inträffa så kommer information i Sverige att sändas på Sveriges Radio P4 på FM bandet samt på www.krisinformaiton.se. Detta gäller även vid så kallat VMA meddelande (Viktigt Meddelande till Allmänheten).

För att kunna ta del av denna information krävs en radiomottagare. En vevradio säkerställer att du alltid har en radio som fungerar, även om strömmen har brutits och du glömt köpa hem batterier som passar till en vanlig radio.

Du kan läsa mer om VMA på siten Krisinformation.

VMA information kommer från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Behöriga att begära varningsmeddelande är:

Räddningsledare för kommunal och statlig räddningstjänst, PolisenSmittskyddsläkareSOS Alarm, Ledningen vid anläggning med farlig verksamhet (enligt lagen om skydd mot olyckor).

  Behöriga att begära informationsmeddelande är
  Regeringen med Regeringskansliet, Alla myndigheter med ansvar för krishantering, KommunerLandstingSvenska kraftnät, De största eldistributörerna, Teleoperatörer med egna nät.

   Eton Scorpion II vevradio
   $72.00
   Eton Sidekick
   Slut
   Eton FRX2
   $67.00