Search

Nödtält / nödskydd

Här hittar du alla våra nödtält som ger dig ett nödskydd mot väder och vind i händelse av en nödsituation då du exempelvis blir fast på ett berg och kan inte ta dig ner på grund av dålig sikt eller oväder.