Vattenrening

Vattenrening gör kontaminerat vatten säkert att dricka.
Här hittar du alla våra produkter som renar vatten. Du klarar dig bara några dagar utan vatten och otjänligt vatten kan göra dig dödligt sjuk. Säkerställ att även tillsynes drickbart vatten faktiskt är tjänligt som dricksvatten, med våra produkter för vattenrening.

Du har ingen aning om det ligger ett dött djur uppströms i vattendraget...

LifeStraw Personal
$28.00
LifeStraw Flex
$47.00
LifeStraw Mission 5L
$122.00
Lifestraw Play - 300 ml
$52.00
LifeStraw Community
Slut