Filter till ficklampor

Filter används till ficklampor för att på ett enkelt och effetivt sätt få annat färg på ljuset än vitt.

Färgfiltren fästs på ficklampans huvud så att ljusstrålarna strålar genom filtret.

Klarus FT11X Filter
$15.00
Klarus FT12 Filter 45mm
$15.00