Om kriget eller krisen kommer...

Förr eller senare kommer en kris av ena eller andra slaget. Vi har skapat en sida där vi sammanfattat dokumentet Om kriget eller krisen kommer.

Läs här