11515

Clawgear 6" Light Stick - Red

6" (15 cm) lysstav.

En behändig och användbar ljuskälla. Varje lysstav är enskilt förpackad. Staven är fylld av två icke-giftiga komponenter. De båda hålls isär av en ampull och den ser till att ljuset inte aktiveras förrän du behöver det.

För att aktivera ljuset; Böj staven och skaka.

När du gör detta så går ampullen sönder och de båda kemikalierna blandas. Ett starkt ljus skapas då kemikalierna blandats och utstrålas tack vare den kemikaliska reaktionen. Den kemiska reaktionen skapar endast ljus, helt utan värme, flamma eller gnistor. Inga batterier eller annan extern kraftkälla behövs.

Lyser i minst 8 timmar.