UV-ljus för desinfektion

UV ljus dödar exempelvis bakterier och virus genom att de UV belysningen förstör mikroorganismens DNA och förhindrar celldelning och cellreparation.