Search

Evakueringslinor

Här hittar du alla våra evakueringslinor för att underlätta evakuering av dig själv vid händelse du blir skadad och oförmögen att flytta dig själv. Dessa släplinor gör att en kamrat mycket lättare kan ta dig i säkerhet.