9789139116813

Polislagen En Kommentar

Polislagen En Kommentar

Polislagen En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga.
I denna bok beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.

Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen.

I den nya upplagan av boken beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya polisorganisationen som infördes den 1 januari 2015.

Även de författningsändringar som tillkommit därefter tas upp. Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat rättsfall och JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer.

Denna upplaga av boken har försetts med fler rubriker för att öka läsvänligheten. Kommentaren avser rättsläget den 1 april 2019.

Detaljer

Upplaga: 13
ISBN: 9789139116813
År: 2019
Sidor: 254
Författare: Nils-Olof Berggren, Johan Munck

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)